Acupunctuur Migraine
Hoofdpijn, je kunt er veel last van hebben. Hoofdpijn kan het dagelijkse leven ernstig verstoren.

Acupunctuur Migraine

Hoofdpijn is een vaak voorkomende klacht; je kunt er veel last van hebben. Sommige mensen hebben zoveel klachten, dat ze lijden aan slapeloosheid of zich zelfs ziek moeten melden. Hoofdpijn kan het dagelijkse leven ernstig verstoren. Maar ook als je in mindere mate maar toch regelmatig last heeft van hoofdpijn, kan acupunctuur leiden tot vermindering van de klachten of deze zelfs compleet verhelpen.

Migraine Acupunctuur

Hoofdpijn uit zich in pijn aan het voorhoofd, achter de ogen, boven op het hoofd, aan de zijkant of aan de schedelrand. De hoofdpijn kan altijd op dezelfde plaats optreden, of zich van de ene plek naar de andere verplaatsen. Ook de soort pijn is bij iedereen verschillend. Sommige mensen klagen over een licht zeurende pijn in het hoofd, andere hebben het gevoel dat hun hoofd uit elkaar barst. Hoofdpijn kan acuut opkomen of zich langzaam kenbaar maken. Er zijn dus veel soorten hoofdpijn. De meest voorkomende vormen die de acupuncturist behandelt, zijn spanningshoofdpijn en migraine. Acupunctuur migraine is zeer effectief

Acupunctuur Migraine

Hoofdpijnklachten kunnen veel oorzaken hebben. Ik zal je vragen of u al met je klachten bij de huisarts, de tandarts of een specialist bent geweest. Klachten als oor- of neusholteontsteking, een kaakholteontsteking of verhoogde bloeddruk gaan immers vaak met hoofdpijn gepaard. Van belang is ook of er sprake is van hoofdpijn als gevolg van een ongeval of een ernstige aandoening. Je begrijpt dat dit belangrijke informatie vooraf is, om tot een succesvolle behandeling te komen.

Bij spanningshoofdpijn zijn de spieren van de schouders en de nek gespannen. Het bloed en de energie die de schedel voeden worden hierdoor plaatselijk geblokkeerd. Het gevolg is het ervaren van hoofdpijn. 
Dit is vaak een zeurende pijn die een paar dagen tot enkele weken kan aanhouden.
Bij migraine treedt meestal een eenzijdige, bonkende en/of stekende hoofdpijn op die enkele uren tot enkele dagen kan aanhouden. Een aanval van migraine leidt vaak tot misselijkheid, soms tot overgeven toe.

Acupunctuur Migraine

In de traditionele Chinese geneeskunde wordt hoofdpijn ook wel hoofdwind genoemd. Het hoofd is de verzamelplaats van alle yangmeridianen, het huis van het heldere yang. Alle Qi en bloed van de organen gaan naar het hoofd. Als deze circulaties door externe of interne ziekten verstoord zijn treedt er hoofdpijn op.
In veel gevallen kan ik de hoofdpijn effectief bestrijden. Zeker omdat bij acupunctuur gekeken wordt naar het totale functioneren van het lichaam voor het vinden van de oorzaak van de klacht. Gemiddeld zijn er vijf tot zes behandelingen nodig om te kunnen beoordelen of de behandeling in jouw geval effectief is. Sommige mensen verlaten de praktijk al volledig klachtenvrij na een aantal behandelingen . Anderen komen vaker terug. Het resultaat is geheel afhankelijk van het type hoofdpijn en de bijkomende factoren die voor iedere patiënt verschillend zijn.

Migraine acupunctuur

Migraine is een zeer goede indicatie voor acupunctuur. 
Niet alleen de symptomen kunnen worden aangepakt, ook op de oorzaak kan acupunctuur een goede invloed uitoefenen.
Vanuit de acupunctuur wordt migraine benaderd als ‘stijgende energie’.

Deze stijgende energie ontstaat vanuit een ‘leegte’.
De leegte is naar westerse maatstaven te vertalen in de verschijnselen die men vaak heeft vóór de daadwerkelijke migraine, als tintelingen rond de mond, lichtflitsen en een flauwtegevoel. Deze leegte wordt gezien als de oorzaak van de migraine.

Vanuit deze leegte gaat de energie vervolgens stijgen, waardoor er een ‘volte’ ontstaat.
Bij deze volte treden symptomen op als de bonkende hoofdpijn, rode gelaatskleur, slecht kunnen verdragen van licht e.d.

In de bloedvaten treedt een zelfde proces op. Eerst is er een vernauwing van de bloedvaten.
Vervolgens treedt er een verwijding van de bloedvaten op. Het laatste vindt voornamelijk plaats in de bloedvaten bij het hoofd en veroorzaakt onder andere de bonkende hoofdpijn.
Dit is het moment waarop er vaak bloedvatvernauwende medicijnen als immigran worden ingenomen.

Acupunctuur Migraine is erop gericht de leegte niet te laten ontstaan met als gevolg ook de stijgende energie te voorkomen.

Vaak is binnen 5 behandelingen een effect merkbaar.

Acupunctuur Migraine en wil je een afspraak? Neem dan contact op met Acupunctuur Rijnmond voor acupunctuur Rotterdam en acupunctuur Capelle aan den IJssel.
Als je belangstelling hebt voor een behandeling kan je een afspraak maken voor een eerste consult. Dit eerste consult bestaat uit een intakegesprek en een eventuele behandeling. Tijdens dit eerste contact kan ik beoordelen of ik iets voor je kan betekenen en jij kunt beslissen of je het idee hebt bij mij op de juiste plek te zijn. je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen als je vragen hebt of iets door wilt geven.